تعرفه های طراحی سایت در کاری وب سایت

پلن 300 هزار تومانی

 دامنه رایگان   دارد
 هاست رایگان  ندارد
 سئوی اولیه   دارد
 سئوی تخصصی  ندارد
 پنل مدیریت   دارد
 پنل اختصاصی  ندارد
 قالب اختصاصی  ندارد
 بک لینک هدیه  ندارد
 آموزش  ندارد
 مشاوره رایگان  ندارد
 پشتیبانی  ندارد

پلن 600 هزار تومنی

 دامنه رایگان  دارد
 هاست رایگان دارد
 سئوی اولیه دارد
 سئوی تخصصی  ندارد
 پنل مدیریت  ندارد
 پنل اختصاصی دارد
 قالب اختصاصی  ندارد
 بک لینک هدیه  ندارد
 آموزش دارد
 مشاوره رایگان دارد
 پشتیبانی دارد

پلن 900 هزار تومانی

 دامنه رایگان دارد
 هاست رایگان دارد
 سئوی اولیه دارد
 سئوی تخصصی  ندارد
 پنل مدیریت دارد
 پنل اختصاصی دارد
 قالب اختصاصی دارد
 بک لینک هدیه دارد
 آموزش دارد
 مشاوره رایگان دارد
 پشتیبانی دارد

پلن 1.5 میلیون تومانی

 دامنه رایگان  دارد
 هاست رایگان   دارد
 سئوی اولیه   دارد
 سئوی تخصصی   دارد
 پنل مدیریت   دارد
 پنل اختصاصی   دارد
 قالب اختصاصی   دارد
 بک لینک هدیه   دارد
 آموزش   دارد
 مشاوره رایگان   دارد
 پشتیبانی   دارد

 


نام و نام خانوادگي
پست الکترونيکي
شماره تلفن
مبلغ به تومان
توضيحات

 

0
X